TRUYỀN THỐNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022, Chi đội lớp 8A tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9″ Truyền Thống Nhà Trường”, đến dự có Thầy Nguyễn Văn Tuấn TPT, Thầy Võ Văn Cò GVCN lớp 8A.

     Trong buổi hoạt động Chi đội tổ chức bầu ban cán sự lớp năm học 2022-2023 gồm: Lớp Trưởng, Lớp Phó, Tổ Trưởng, …Một cách dân chủ khách quan, xen kẽ các hoạt động bầu ban cán sự lớp là các tiết mục văn nghệ làm cho không khí  sôi nỗi vui tươi.

     Cũng trong buổi hoạt động Chi đội tổ chức trò chơi với câu hỏi vấn đáp tìm hiểu về nội quy của nhà trường năm học 2022-2023 cũng như tìm hiểu lịch sử, truyền thống của nhà trường.

     Cuối hoạt động Chi đội chọn ra những em tích cực hăng hái trong hoạt động, để khen thưởng khích lệ tinh thần phát huy hơn nữa các hoạt động của nhà trường trong thời gian tới.

     Qua hoạt động này nhằm giúp các em hiểu sâu thêm về Nội quy, Truyền thống của nhà trường, từ đó các em có ý thức hỏn trong học tập và thực hiện tốt Nội quy của nhà trường.

 Bài và ảnh: Võ Văn Cò