Triển khai app “Làm việc tốt” năm học 2023 – 2024

Triển khai app “Làm việc tốt” năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

      Được sự quan tâm của HĐĐ các cấp cùng với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho tổ chức Đội hoạt động có hiệu quả cao. Sự quan tâm của GVCN đã đôn đốc và nhắc nhỡ Đội viên nhiệt tình tham gia các phong trào của Đội; các em học sinh hăng hái và tích cực hoạt động mọi... ...
BÁO CÁO THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 CỦA CHUYÊN MÔN

BÁO CÁO THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 CỦA CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 -2024

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 -2024

Lượt xem:

...
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

      Để đánh giá đúng việc thực hiện chương trình giáo dục hiện hành, Chương trình GDPT 2018,  cũng như quá trình tổ chức day học của cán bộ giáo viên và quá trình học tập cùa học sinh. Từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến ngày 21 tháng 3 năm 2024, Trường TH&THCS Tân Thuận 2 tổ chức cho hơn 200 học sinh khối THCS... ...
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

     Để đánh giá đúng việc thực hiện chương trình giáo dục hiện hành, Chương trình GDPT 2018,  cũng như quá trình tổ chức day học của cán bộ giáo viên và quá trình học tập cùa học sinh. Từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 02 tháng 10 năm 2023, Trường TH&THCS Tân Thuận 2 tổ chức cho hơn 200 học sinh khối THCS kiểm... ...
LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HOC

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HOC

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »