• Nguyễn Văn Chương
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0916906430
 • nvchuong@vinhthuan.edu.vn
 • Trương Hoàng Lam
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • thlam@vinhthuan.edu.vn
Lâm Mộng Linh
 • Lâm Mộng Linh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0919713143
 • lmlinh@vinhthuan.edu.vn
 • - Phó bí thư chi bộ