TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường VTK ——————— KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Thứ/Ngày...

Tin tức giáo dục

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20 tháng 11 Trường TH Tân Thuận 3 long trọng tổ chức lễ họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mở đầu chương trình lễ các học sinh Trường TH Tân Thuận...

Đào tạo

Bảng điểm thi tiếng Anh đầu vào

Bảng điểm thi tiếng Anh đầu vào

Bảng điểm thi tiếng Anh kiểm tra đầu vào

Chuyên đề giáo dục

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao...

Tin tức

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20 tháng 11 Trường TH Tân Thuận 3 long trọng tổ chức lễ họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mở đầu chương trình lễ các học sinh Trường TH Tân Thuận...