Trường TH&THCS Tân Thuận 2

  • Điện thoại: 02973560422
  • Email: c12tanthuan2@vinhthuan.edu.vn
  • Địa chỉ: Ấp Kênh 2A - xã Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang