KỂ CHUYỆN VỀ BÁC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hòa cùng không khí của tháng thanh niên Cô Nguyễn Thị Diễm Trang kể mẫu chuyện về Bác “Bác Hồ với thanh niên”

 

Thực hiện: Võ Văn Cò