HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Nhằm giúp học sinh tiểu học trau dồi kĩ năng viết đúng mẫu chữ và năng lực sử dụng tiếng Việt để làm bài văn ở những lớp cuối cấp tiểu học. Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2023, Trường TH&THCS Tân Thuận 2, tổ chức Hội thi Vở sạch, Viết chữ đẹp.

     Nội dung thi gồm hai phần, phần thứ nhất Viết theo mẫu chữ hiện hành, thời gian 30 phút, số lượng chữ viết theo chuẩn quy định của từng khối lớp. Đối với lớp 1 viết theo cở chữ to, chữ nhỡ hoặc chữ nhỏ. Phần thứ hai Viết theo kiểu chữ sáng tạo (chữ đứng hoặc chữ nghiêng; nét đều hoặc nét thanh, đậm và được sáng tạo trong nét chữ). Nội dung Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 viết một bài nhìn chép; Đối với lớp 4, 5 viết bài văn tích hợp cả Chữ đẹp – Văn hay. Thời gian viết 30 phút.

    Qua hội thi này nhà Trường chọn ra những em có thành tích tốt nhất để khen thưởng và đi dự thi cấp huyện năm học 2023 – 2024.

Bài và ảnh: Võ Văn Cò