HỌP CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2022, Chi Bộ Trường TH&THCS Tân Thuận 2 tổ chức họp Chi Bộ định kì hàng tháng. Trong buổi họp đồng chí Lâm Mộng Linh Phó Bí Thư,  thông qua báo cáo sáu tháng đầu năm và kế hoạch sáu tháng cuối năm của Đảng Ủy xã Tân Thuận.

      Cũng trong buổi họp, Chi Bộ  tiến hành giám sát hai đồng chí Lê Văn Xanh và Nguyễn Vũ Đạt nhằm phát huy những ưu điểm của hai đồng chí cũng như khắc phục những hạn chế của hai đồng chí để ngày càng hoàn thiện hơn.