HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 11 NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Nhằm đánh giá những thuận lợi và khó khăn của tháng 10 năm 2023, cũng như đưa ra kế hoạch tháng 11 năm 2023. Chiều ngày 03 tháng 11 năm 2023, Trường TH&THCS Tân Thuận 2 tổ chức họp Hôi Đồng Sư Phạm tháng 11 năm 2023. Tại buổi họp có Thầy Nguyễn Văn Chương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Lâm Mộng Linh, Phó bí thư chi bộ, Thầy Trương Hoàng Lam, Phó hiệu trưởng, cùng toàn thể CB – GV – NV.trong đơn vị.

Quang cảnh buổi họp Hội Đồng Sư Phạm

     Trong buổi họp tập thể CB – GV – NV được nghe các bộ phận báo cáo những việc làm được của tháng 10 cũng như những tồn tại chưa làm được và đề ra kế hoạch tháng 11.

Thầy Nguyễn Văn Chương, Bí thư chi bô. Hiệu trưởng nhà trường

     Cũng trong buổi họp Thầy Nguyễn Văn Chương, Bí thư chi bộ, Hiệu trường nhà trường cũng nhắc nhở các bộ phận thực hiện tốt kế hoạch đề ra của tháng. Bên cạnh đó Thầy Nguyễn Văn Chương, phát động các hoạt động chào mừng 20/11 như: Tổ chức thăm cán bộ giáo viên nghỉ hưu, tiết dạy tốt, trò chơi dân gian, …

Bài và ảnh: Võ Văn Cò