KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỤ CHIẾN BINH NHIỆM KỲ 2022-2027

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2022, tại hội trường A UBND Vĩnh Thuận tổ chức ĐẠI HỘI  ĐẠI BIỂU CỤ CHIẾN BINH nhiệm kì 2022-2027. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thoàn. Thường vụ huyện Ủy Phó Bí Thư huyện Ủy, Chủ Tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận