KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Nhằm đánh giá đúng việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo hướng phát triễn phẩm chất và năng lực của học sinh trong học kì II năm học 2023 – 2024. Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2024 Trường TH&THCS Tân Thuận 2, tổ chức cho hơn 200 học sinh khối THCS kiểm tra cuối học kì II năm học 2023 – 2024.

Quang cảnh học sinh lớp 6 làm bài kiểm tra cuối học kì II

      Kì kiểm tra này diễn ra từ ngày 13 tháng 5 năm 2024 đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, cho tất cả các môn học trong chương trình hiện hành và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kì thi kiểm tra cuối học kì II năm học 2023 – 2024  khác hơn so với các năm trước, các môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, các em thi đề chung của toàn tỉnh Kiên Giang, còn các môn còn lại trường tự ra đề.Nội dung kiểm tra cuối học kì II thực hiện theo nội dung công văn số 3746 của Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh Kiên Giang. Không kiểm tra đánh giá những nội dung ngoài chương trình các em học. Đề kiểm tra đánh giá cuối học kì II kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, theo 4  mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và vận dụng cao.

Quang cảnh học sinh lớp 9 làm bài kiểm tra cuối học kì II

     Kiểm tra cuối học kì II năm học 2023 -20234 là cơ sở để Ban giam hiệu, Giáo viên đánh giá việc dạy và học cũng như rút kinh nghiệm. Từ đó thúc đẩy góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở đơn vị.

Bài và ảnh: Võ Văn Cò