KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Để đánh giá đúng việc thực hiện chương trình giáo dục hiện hành, Chương trình GDPT 2018,  cũng như quá trình tổ chức day học của cán bộ giáo viên và quá trình học tập cùa học sinh. Từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 02 tháng 10 năm 2023, Trường TH&THCS Tân Thuận 2 tổ chức cho hơn 200 học sinh khối THCS kiểm tra giữa học kì I năm học 2023 – 2024.

Thầy Trần Phong Vũ đang coi kiểm tra giữa kì I, lớp 8A môn KHTN

     Nội dung kiểm tra luôn đảm bảo tính khoa học, chính xác, phù hợp với đối tượng học sinh của trường, đồng thời đánh giá được hướng phát triển năng lực và sự phân hóa trình độ của học sinh.  Nhằm đa dạng hóa trong việc kiểm tra đánh giá, đề kiểm tra luôn kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nhiệm khách quan, đảm bảo bốn mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Thầy Phạm Hồng Thái đang coi kiểm tra giữa kì I, lớp 9A môn KHTN

      Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2023 – 2024 là cơ sở để giáo viên có hướng tổ chức dạy học sao cho phù hợp để đạt được kết quả cao trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó cũng là cơ sở để học sinh thay đổi cách học cho phù hợp trong thời gian còn lại của năm học.

Bài và ảnh: Võ Văn Cò