Tổ chức lể trưởng thành Đội và thực hiện chương trình Dự bị Đoàn Viên năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của Liên Đội trường TH&THCS Tân Thuận 2.

    Căn cứ vào sự chỉ đạo của HĐĐ huyện và BCH xã Đoàn.

   Nay BPT đội trường TH&THCS Tân Thuận 2. đề ra kế hoạch tổ chức lể trưởng thành Đội cho những đội viên hết tuổi Đội và tiếp tục thực hiện chương trình dự bị Đoàn viên năm học 2023 – 2024.

    – Nhằm rà soát nắm lại số lượng đội viên trong toàn Liên đội, đảm bảo công tác tổ chức và hoạt động Đội trong toàn Liên đội đồng thời tạo môi trường rèn luyện mới cho các đội viên lớn tuổi đã hết tuổi Đội.

    – Buổi lể trưởng thành Đội phải đảm bảo tính trang nghiêm, đúng điều lệ Đội và nguyên tắc hoạt động của Đội đồng thời qua buổi lể cũng nhằm biểu dương những đội viên đã có nhiều cống hiến cho tổ chức Đội trong nhà trường.