ƯỚC MƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI CON VĨNH THUẬN

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Sự đồng lòng chung sức thực hiện Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùa nhân dân Vĩnh Thuận đã đạt được thành quả. Thành quả ấy được ghi nhận vào ngày 02 tháng 6 năm 2022, Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định 669/QĐ – TTg về việc công nhận huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.

Những hình ảnh trình đề án huyện NTM( do đồng chí Huỳnh Tấn Phi làm trường đoàn)

Những hình ảnh họp thẩm định huyện đạt chuẩn NTM

      Niềm vui của những người con Vĩnh Thuận sẽ được tăng gấp đôi vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận sẽ tổ chức lễ công bố quyết định huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới. Để buổi lễ được trang trọng và được sự hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân đề nghị, tất cả các hộ gia đình treo Quốc Kỳ từ 6h sáng ngầy 12 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Những hình ảnh đạt chuẩn NTM