HỌP CHI BỘ THÁNG 6

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2022, Chi bộ trường TH&THCS Tân Thuận 2 tổ chức họp Chộ bộ. Nhằm đánh giá những thuận lợi và khó khăn của tháng 5, đồng thời đưa ra kế hoạch tháng 6.

     Trong buổi họp đồng chí Nguyễn Văn Chương Bí thư chi bộ trao quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Lưu Kim Thanh sau thời gian dự bi.

     Bên cạnh đó Chi bộ cũng thông qua giám sát đồng chí Phạm Hồng Thái và đồng chí Trương Văn Ngoan, nhằm nhân rộng những ưu điểm của hai đồng chí và khắc phục những hạn chế để ngày càng hoàn thiện hơn.