Thực hiện kế hoạch “Kết nạp đội viên mới” năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

    – Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã Tân Thuận;

    –  Căn cứ vào chương trình năm học 2023 – 2024 của Liên đội TH&THCS Tân Thuận 2; Nay Liên đội Trường  TH&THCS Tân Thuận 2 đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp 3.

    – Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em nhi đồng.

    – Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Liên đội mạnh.

    – Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng Đội viên.

    – Liên đội tổ chức kết nạp 65 nhi đồng.